Er det OK at lægge nyt tag ovenpå gammelt tag

Er det OK at lægge nyt tag ovenpå et gammelt asbest tag?

Der er åbenlyse fordele ved at lægge nyt tag ovenpå gammelt tag. Du sparer penge samtidigt med at det gamle tag fungerer som fast undertag – men er det OK? Fx som på billedet her hvor der monteres et nyt ståltag ovenpå et gammelt eternittag.

Der er selv blandt professionelle tagdækkere delte meninger om det at lægge nyt tag ovenpå det gamle tag, er en god idé eller ej. Vi vil her komme nærmere ind på fordelene og ulemperne.

Forudsætninger for at montere et nyt tag direkte ovenpå det gamle tag

Ståltag monteres ovenpå gammelt ståltag på en ældre landejendom
Billedet viser et nyt ståltag der monteres ovenpå et gammelt eksisterende ståltag på en ældre landejendom.

Hvis  dit gamle tag er et tagpaptag, bølgeeternittag, eternitskifertag, ståltag, eller et naturskifertag, er det muligt at montere et nyt ståltag ovenpå det eksisterende tag.

Årsagen er, at det med få undtagelser kun er ståltag man kan lægge ovenpå det eksisterende tag er, at ståltage er meget lette, og derfor ikke belaster tagkonstruktionen yderligere i nævneværdigt omfang, som eksempelvis et tegltag ville gøre. Se også: hvor meget vejer forskellige tagtyper.

Ovennævnte tagtyper er det man kalder for “lette tage”, og spærkonstruktionen er normalt dimensioneret herefter. Det er dermed ikke anbefalelsesværdigt, at montere et tungt tag ovenpå en let tagkonstruktion.

Fordelene ved at lægge ovenpå og lade det gamle tag fungere som undertag

Den mest åbenlyse fordel er økonomien.

Man sparer mange penge ved at lade det gamle tag ligge og fungere som undertagtypisk 30 -40% af den samlede omkostning til tagrenoveringen.

Det er mange mandetimer og omkostninger forbundet med bortskaffelse af den gamle tagbelægning. Dertil kommer etablering af det nye undertag.

Få tilbud på “tag på tag” løsning!

Ulemperne ved at lægge det nye tag ovenpå det gamle tag

1. En af ulemperne ved at montere et nyt tag ovenpå det eksisterende er, at man ikke altid har mulighed for at kontrollere om der skulle være opstået skader på den underliggende tagkonstruktion.

Dette kunne være i form af råd-& svampeskader, eller dårlig isolering. Dette gælder fx hvis dit hus har loft til kip, eller du har en udnyttet førstesal.

2. En anden og mindst ligeså tungtvejende ulempe er, hvis dit Eternittag indeholder asbest.

3. En tredje ulempe er ifølge brandchefer det rent brandtekniske. Brandchefer rundt omkring i landet advarede allerede i 2010 imod at lægge ståltag ovenpå det gamle eternit- eller tagpaptag – tag-på-tag løsning.

Er det ok at lægge nyt tag ovenpå et Eternittag med asbest

Asbest er meget sundhedsskadelig hvis der er risiko for indånding af asbestfibre. Asbestholdige eternittage er stadig lovlige i Danmark, men hvor længe?.

I nogle lande er man begyndt at forbyde asbestholdige tage. Alle asbestholdige tage i Holland skal være fjernet senest i 2024.

Det kunne meget vel tænkes at andre EU-lande vil følge Hollands eksempel, måske endda med en eller anden form for tilskudsordning.

Konklusion

Den eneste grund til at man skulle lægge et nyt tag ovenpå det gamle tag skulle med andre ord være af økonomiske årsager.

Hvis din økonomi tillader det, anbefaler vi derfor at vi fjerner dit gamle tag. Bedre for miljøet og for din sundhed, men dårligt for din pengepung.

I sidste ende er det din beslutning, eftersom det i Danmark endnu ikke er ulovligt at lægge tag ovenpå et asbesttag.

Hvad koster en udskiftning af Eternittag der indeholder asbest pr. m2.?

Prisen for udskiftning af Eternittag indeholdende asbest inkl. arbejdsløn og moms fås fra kr.730 pr. m2.

Prøv også vores Tilbuds-beregner


Hvad koster et nyt Ståltag monteret ovenpå et Eternittag pr. m2.?

Prisen for et nyt Ståltag monteret ovenpå et Eternittag inkl. arbejdsløn og moms fås fra kr.550 pr. m2.

Prøv også vores Tilbuds-beregner


Hvad koster et nyt Ståltag inkl. afmontering og deponering af eksisterende Eternittag pr. m2.?

Prisen for et nyt Ståltag inkl. afmontering og deponering af eksisterende Eternittag og nyt banevare undertag inkl. arbejdsløn og moms fås fra kr.900 pr. m2.

Prøv også vores Tilbuds-beregner

Få tilbud på “tag på tag” løsning!