Hvad koster det at få renset tagrender?

Prisen for en tagrenderensning på et almindeligt 1-plans parcelhus med 2×15 m. tagrender koster fra 1.485 kr. alt inkl. (Oprydning, bortkørsel og deponering af affald, og moms)

Prisen for en tagrenderensning mellem 4-8 meters højde, fx på en etageejendom med 2×15 m. tagrender koster fra kr. 2.550 alt inkl. (Oprydning, bortkørsel og deponering af affald, og moms)

Beregn pris på rensning af tagrender

rensning af tagrender fra kr. 1.485

Klik for at bestille tilbud på tagrenderens!

Kan jeg søge om tilskud til rensning af mine tagrender?

Selvom det er muligt for de fleste, at søge om tilskud til fx almindelig rengøring i hjemmet via servicefradrag ordningen, er det ikke muligt at søge om tilskud til tagrenderensning. Dette kan forekomme en lille smule bemærkelsesværdigt, idet man burde mene, at gamle fru Hansen har nemmere ved at aftørre køkkenbordet, end at foretage en tagrenderensning. Servicefradraget udgør i 2023 kr. 6.600. Du kan læse mere om tilskudsordninger i 2023 på skat.dk

Hvad gør jeg hvis mine tagrender og nedløb har været misligholdt i længere tid?

Hvis dit tagrendesystem har været misligholdt i en længere årrække kan der allerede været opstået uoprettelige skader. Hvis tagrender og tagrendenedløb fx har fået frostskader, og dermed er revnet og blevet utætte, bør du overveje om det i det hele taget er pengene værd at få dem renset. Der er jo ingen idé i at have rene render og nedløb, hvis vandet vælter ud alle steder. Overvej i stedet at få en pris på nye tagrender i stedet for at lappe på noget gammelt.

Derfor bør du rense og efterse dit tagrendesystem jævnligt

Er tagrenderne fyldte med gamle blade, mos eller har forkert fald (bagfald) mod nedløbene, vil de ikke fungere optimal. Dette kan medføre skader på tagrende systemet fx i form af frostsprængninger om vinteren, og vil dermed reducere levetiden betydeligt. Forhindres regnvandet i at løbe frit ned mod nedløbene, kan vandet i værste fald endda løbe ud over kanterne, og skade facaden og/eller soklen. Det er derfor vigtigt at du holder dine tagrender rene året rundt.

Klik for at bestille tilbud på tagrenderens!

Hvad er de vigtigste årsager tilstoppede tagrender og nedløb?

Tagrenderne udgør en essentiel funktion på huset, og kan blokeres af flere ting, herunder blade, kviste og grene, snavs og mos. Plantevækst finder hurtigt grobund og har ideelle vækstbetingelser i renderne, eftersom rådne blade og mos holder på fugten. Ved at vedligeholde og efterse regelmæssigt sikrer du, at de er fri for skidt, så regnvandet ledes uhindret ned mod nedløbet.

Mos kan vokse hurtigt og skabe problemer, hvis det ikke håndteres i tide.

Mos i tagrenden?

Tagrender, der ikke er rene, skaber ideelle betingelser for at der kan vokse mos. Mos trives bedst i fugtige, skyggefulde steder, og mens det kan se smukt ud, så er det ikke godt for taget. Sørg derfor for at holde din tagrende ren ved at fjerne snavs regelmæssigt der kan danne gode vækstbetingelser for mos.

Mos er noget, man skal være på udkig efter, hvis man ønsker at bevare et sundt tag. Mos holder på fugten, der igen kan danne basis for skimmel og algevækst hvis det kommer i kontakt med fx lægter og spær. Mos har endvidere en tendens til at tiltrække fugle og andre dyr, som hurtigt kan ødelægge og tilsvine taget. Derfor bør man undgå og fjerne mosvækst på taget og i renderne.

Mosbevoksning kan forårsage alvorlige skader på dit hjem, så det er derfor vigtigt at du forebygger det.

Klik for at bestille tilbud på tagrenderens!

Beskyt din ejendom mod dyre følgeskader ved at rengøre dine render og nedløb jævnligt

Tilstoppede tagrender kan som sagt være ødelæggende for husets vitale bygningsdele. Når tagrender og tagrendenedløb blokeres, kan vandet hobe sig op og løbe ned ad siderne af dit hus, ind ad vinduer, og endda lave skader på fundamentet. Heldigvis er det lettere og meget billigere, at være på forkant med dette, ved jævnligt at få udført en tagrenderensning.

Hyppige rengøringer betyder mindre besvær på længere sigt

Du er sikkert godt allerede klar over, at det er en god ide at rense tagrende systemet med jævne mellemrum, men har du en travl hverdag, er det ikke altid nemt at overskue og finde tid til. Hvis du har udsat det i lang tid, kan der være mange blade, mos og plantevækster, som skal fjernes. Men husk – at ved regelmæssig rengøring af dine tagrender, gør du det lettere for dig selv på sigt, da arbejdet ikke bliver så intenst og uoverskueligt.

Det er derfor vigtigt at rengøre tagrende systemet med jævne mellemrum. For optimal ydeevne anbefales det, at du får tjekket og renset dine render og nedløb to gange om året – fx en gang i det tidlige forår, og en gang i det sene efterår når det værste løvfald er overstået. På den måde kan du være sikker på, at renderne altid fungerer optimalt og korrekt.

Hvad kan jeg gøre for at forhindre blade og andet skidt i at tilstoppe mit tagrendesystem?

Der findes heldigvis gode opfindelser der kan begrænse mængden af skidt i at få adgang til tagrende systemet, og som dermed er medvirkende til at du ikke behøver at rengøre renderne så ofte.

Løsningen er ganske simpel og består i, at du monterer såkaldte bladstop. Bladstoppet lægges ned i tagrenden så regnvandet sikres fri og uhindret adgang til tagrendenedløbet.

De fås typisk i 3 meters længder som nemt kan tilpasses i længden og koster ca. 40 kr. pr. meter.

Med et Poly-Net bladstop kan du minimere mængden af blade der er medvirkende til at tilstoppe tagrenden.
Med et Poly-Net bladstop kan du minimere mængden af blade der er medvirkende til at tilstoppe tagrenden.
løvfang også kaldet bladfang monteres i toppen af nedløbsrøret
Et løvfang/bladfang monteres i toppen af nedløbsrøret for at hindre små grene, blade og andet skidt i at tilstoppe nedløbet.

Et alternativ, eller et komplement til bladstoppet kan være at du monterer et løvfang. Løvfanget monteres i hullet i tagrenden, over nedløbet, og forhindrer skidt i at nå ned i nedløbet og brønden. Forudsat at tagrenden har den forskrevne hældning mod nedløbet, som skal være på mindst 1mm pr. m. (i forhold til det vandrette plan, som ikke nødvendigvis altid er lig bygningen), vil blade følge med strømmen ned mod nedløbet og samle sig der. Dermed behøver du kun at rense nær ved nedløbet, men gør det ofte, gerne 3-4 gange årligt, alt efter hvor meget løvfald huset er udsat for.

Klik for at bestille tilbud på tagrenderens!

Hvilke regler og bestemmelser er der for tagrender og afledning af regnvand?

Hvis du vil vide hvilke om regler og bestemmelser der gælder på området, kan du med fordel besøge bygningsreglementet.dk der går i detaljer om byggelovens krav.

Hvor meget koster det at få renset tagrender på et alm. parcelhus?

Prisen for en tagrenderensning på et almindeligt 1-plans parcelhus med 2x15 m. tagrender koster fra 1.485 kr. alt inkl. (Oprydning, bortkørsel og deponering af affald, og moms)

Hvor meget koster det at få renset tagrender på en etageejendom?

Prisen for en tagrenderensning mellem 4-8 meters højde, fx på en etageejendom med 2x15 m. tagrender koster fra kr. 2.550 alt inkl. (Oprydning, bortkørsel og deponering af affald, og moms)

Dygtige fagfolk står klar til at rense dine tagrender i hele Danmark

Uanset hvor i landet du bor, inkl. Bornholm, dog undtaget øvrige ikke brofaste øer, står vi og vores samarbejdspartnere klar til at yde dig professionel tagrenderensning til fornuftige priser.

Med nyt-tag.com er du sikret en hurtig og professionel respons lige fra første gang du henvender dig, under tilbudsfasen, og til aflevering af dine rene tagrender .

  • 100% virkningsgaranti på tagrenderens
  • Du får den mest professionelle og bedste rens af dine tagrender
  • Tagrenderens til konkurrencedygtige priser
  • Der arbejdes med skånsomme behandlinger
Netværk af solcellemontører i hele danmark
Nyt-tag.com og vores samarbejdspartnere renser tagrender i hele Danmark – Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm, dog undtaget øvrige ikke brofaste øer.