Skal jeg tegne en særskilt forsikring når jeg skal have nyt tag?

Nej – kun i særlige tilfælde.

Det lange svar finder du her:
Skader der måtte opstå i forbindelse med en tagrenovering dækkes normalt af din husforsikringen, eller af håndværkerens forsikring.

Der er dog tilfælde hvor det kan være en god idé at tegne en entrepriseforsikring, også kaldet en all risk-forsikring. Det kommer vi tilbage til senere.

Din husforsikring dækker som udgangspunkt

 • Brand
 • Vandskade
 • Storm (over 24,5 m/sek)
 • Skjulte skader som råd, svampe- og insektangreb der måtte vise sig når det gamle tag er afmonteret
 • Retshjælp under visse forudsætninger
 • Tyveri af eller hærværk på umonterede byggematerialer

Håndværkerens forsikring dækker som udgangspunkt

 • Tyveri af materialer og hærværk på taget så længe tagopgaven står på
 • Skader på personer eller ting
 • Fejl og mangler ved det udførte arbejde såfremt håndværkeren er tilsluttet en garantiordning som fx. Byg Garantiordning. Ordningen dækker med op til 150.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.
 • Storm
 • Brand


Tal med dit forsikringsselskab

Det er imidlertid altid en god idé at informere dit forsikringsselskab om, at du planlægger at få et nyt tag.

Årsagen til det er, at tagarbejdet som oftest udføres under AB92 (Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed), hvor af det fremgår, at håndværkeren skal være medforsikret på din husforsikring under byggeriet.


Entrepriseforsikring, også kaldet en all risk-forsikring

I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt for dig som privat husejer at tegne en særskilt entrepriseforsikring. Udgiften til en sådan vil typisk beløbe sig til et sted mellem 2000-10000 kr.

Din husforsikring i kombination håndværkerens erhvervs-forsikring er tilstrækkelige, med mindre byggeprojektet er meget stort, eller du arbejder som medbygger, eller selvbygger.


Artikler
Previous reading
Skal jeg tegne en særskilt forsikring når jeg skal have nyt tag?
Next reading
Skal der være undertag under et ståltag?