Tagpaptag – På fladt tag eller Listedækning Beregn pris 2023

Tagpaptag anvendes ofte på flade tage, eller tagkonstruktioner med en meget lav hældning. Der er mange gode åbenlyse årsager til at bruge tagpap til disse typer tag.

Tagpap anvendes imidlertid til meget andet end ovennævnte, fx som listedækning på tage med hældning.

Listedækning er blevet meget populært blandt danske husejere og arkitekter de senere år. Ikke mindst listedækning klæder både til det klassiske parcelhus fra 70’erne, samt bygninger af ældre årgang.

Tagfladen bør dog have en minimum hældning på ca. 20 grader for at der skal være en ide’ i at montere et tagpaptag med trekantlister. Jo større hældning jo bedre ser man den flotte struktur listerne giver.

Tagpap er yderst velegnet til tagkonstruktioner med utraditionel udformning eftersom tagpappen er bøjelig og fleksibel og former sig efter taget.

Få mere at vide om tagpaptage og se priseksempler nedenfor. Du kan også prøve at beregne pris på tagpaptag for at beregne dit eget tilbud/prisoverslag online.


Tagpap på fladt tag (Glatdækning)

Har du et fladt tagpaptag er der ikke mange andre muligheder en at vælge tagpap, eller tagfolie som tagmateriale.

Uanset hvilken type du vælger kræves det at underlaget som ofte er rupløjede tagbrædder, eller krydsfiner er jævn og intakt for et godt resultat.

I renoveringssituationer kan man vælge at lægge den nye tagpap direkte ovenpå det gamle rengjorte tagpaplag. Du bør dog være ret sikker på at der ikke er underliggende skjulte rådskader fra tidligere vandgennemtrængninger.

Er du i tvivl bør du vælge at få afmonteret det gamle tagpap først.

Man lægger normalt to lag tagpap. Det første lag er en undertagpap. Det andet lag er en skiferbestrøet overtagpap.

Står du eksempelvis og skal have renoveret dit carporttag kan du ofte nøjes med at påsvejse et lag overpap, forudsat at underlaget tillader det.

Husk i så fald at rengøre underlaget grundigt, opskære og fastsømme evt. dampbuler, og evt. grunde med asfaltgrunder inden påsvejsning af det nye lag tagpap.

Svejsning af tagpap på fladt tagpaptag
Billedet viser udrulning og svejsning af overpap på et fladt tagpaptag. Det er vigtigt at der er en synlig og ensartet bræmme af smeltet asfalt langs overlæggene. Dermed sikres at overlæggene er 100% tætte.

Bestil gratis konsulentbesøg og tilbud på glatdækning!


Tagpap med lister (Listedækning)

Tagpapbanerne udrulles mellem listerne og tilrettes.
Tagpapbanerne udrulles mellem trekantlisterne og tilrettes. Herefter oprulles tagpaprullerne igen for denne gang at blive påsvejset. Kapperne (tagpappen der skal dække listerne) påsvejses til sidst.

Listedækning er som navnet antyder et tagpaptag med underliggende trekantlister normalt monteret med en afstand af 90, eller 60 centimeter.

Listerne har ingen betydning for tætheden af taget, men er udelukkende monteret af visuelle årsager.

Trekantlisterne monteres med 60 eller 90 cm. afstand som svarer til bredden på tagpaprullerne.
Trekantlisterne monteres med 60 eller 90 cm. afstand som svarer til bredden på tagpaprullerne.

Den ellers lidt kedelige og ensformige udtryk et tagpaptag jo har brydes nu af listerne der blandt andet danner flotte skyggeeffekter og gør taget mere spændende at se på.

Listerne består af enten træ, stenuld, eller stålprofiler der herefter dækkes med tagpap.

Prisen for et listedækket tagpaptag er en del dyrere end et traditionelt tagpaptag primært fordi det tager længere til at montere.

Læs mere om listedækning

Bestil gratis konsulentbesøg og tilbud på listedækning!


Tagpaptag med kileløsning (efterisolering af fladt tag)

Mange parcelhuse fra specielt 70'erne har et såkaldt build-up tag.

Ofte er taghældningen stort set lig 0, eller der er modsat fald væk fra tagbrønden (nedløbet) grundet at tagkonstruktionen har sat sig gennem årene. Endvidere er tagisoleringen ofte ikke tilstrækkelig for at opfylde nutidens bygningskrav om isoleringstykkelse.

Der er heldigvis en god og økonomisk holdbar løsning på problemerne.

Løsningen hedder en kileløsning. Kileløsningen består i at man opbygger et fald på taget med fx. Rockwool HARDROCK disse har en god isoleringsevne (Lambda 39). Derved ledes regnvandet korrekt ned mod tagbrønden, eller tagrenden.

Samtidigt opnår du en bedre isoleringsevne af tagkonstruktionen uden at skulle afmontere det eksisterende underlag først, eller skulle efterisolere nedefra.

Ovenpå kileløsningen påsvejses normalt herefter et lag undertagpap og et lag overtagpap.
Du kan beregne rentabiliteten og besparelsen ved at efterisolere med Rockwool HARDROCK System for netop dit projekt her Rentabilitetsberegner

Bestil gratis konsulentbesøg og tilbud på kileløsning!


Hvor meget koster et tagpaptag?

Priserne på tagpaptag varierer i de forskellige dele af landet. De angivne tagpappriser er udtryk for en gennemsnitlig pris pr. m2.


Hvad koster listedækning med 2 lag tagpap pr. m2.?

Prisen på listedækning med 2 lag tagpap (under- & overtagpap på eks. underlag) inkl. montering og moms fås fra kr. 1090 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster glatdækning med 2 lag tagpap på fladt tag pr. m2.?

Prisen på 2 lag tagpap på fladt tag (under- & overtagpap på eks. underlag) inkl. montering og moms fås fra kr. 790 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster 2 lag tagpap med Rockwool isolerings-kiler pr. m2.?

Prisen på isolerings-kiler med 2 lag tagpap (under- & overtagpap på eks. underlag) inkl. montering og moms fås fra kr. 1490 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Priseksempel på tagrenovering af fladt tagpaptag (glatdækning)

100 m2 eksisterende tagpap afmonteres og køres til deponering.

Udlægning af icopal base 400 undertagpap på eksisterende brædde- eller krydsfinér underlag.

Påsvejsning af Icopal Top 500 overtagpap i farven sort/skifer inkl. inddækningsruller ved tagafgrænsninger og inddækning af max. 3 taggennemføringer.

15 års produktgaranti.

Pris inkl. 25% moms, arbejdsløn og materialer kr. 84.000,-

Priseksempel på listedækning

100 m2 eksisterende tagpap afmonteres og køres til deponering.

Udlægning af icopal base 400 undertagpap på eksisterende brædde- eller krydsfinér underlag.

Montering og inddækning af trekantlister.

Påsvejsning af Icopal Mono 553 P overtagpap i farven sort/skifer inkl. inddækningsruller ved tagafgrænsninger og inddækning af max. 3 taggennemføringer.

15 års produktgaranti.

Pris inkl. 25% moms, arbejdsløn og materialer kr. 123.000,-

Priseksempel på tagpaptag med kiler (kileløsning med glatdækning)

100 m2 eksisterende tagpap afmonteres og køres til deponering.

Udlægning og mekanisk fastgørelse af Rockwool tagkiler Lambda 39.

Udlægning af icopal base 400 undertagpap på isoleringsbats.

Påsvejsning af Icopal Top 500 overtagpap i farven sort/skifer inkl. inddækningsruller ved tagafgrænsninger og inddækning af max. 3 taggennemføringer.

15 års produktgaranti.

Pris inkl. 25% moms, arbejdsløn og materialer kr. 154.000,-