Er du interesseret i at modtage færdigpakkede opgaver indenfor tagdækning i dit lokalområde med et øget ordre flow og større omsætning til følge – dermed får du her mulighed for at supplere din nuværende omsætning og ordretilgang ved at arbejde som underentreprenør via nyt-tag.com.

Gå direkte til ansøgningen

Som underentreprenør modtager du en færdigpakket tagopgave i form af af en accepteret ordre, materialer leveret på byggepladsen, og stillads eller lignende sikkerhedsforanstaltninger der måtte være påkrævet.

Det eneste jeres firma skal koncentrere sig om er, at levere et godt stykke håndværk indenfor den aftalte tidsramme. Der ud over står i selv for værktøj, mandskab, evt. skurvogn, persontransport etc.

Hvis du mener det er noget for jer, bedes du venligst udfylde nedenstående formular med basale oplysninger omkring dig som kontaktperson, og dit firma.

Når vi har evalueret og godkendt dig som underentreprenør indenfor tagdækning, bliver du påført vores entreprenørliste – og du vil herefter begynde at blive tilbudt tagopgaver indenfor det valgte område.

Ansøgning som underentreprenør


Nedenfor kan du læse mere om hvad vi tilbyder, hvad vi forventer af dig, og om økonomien.

Vi vil herunder kort redegøre for hvilken type opgaver du vil kunne forvente at få tilbudt, hvordan det foregår, hvad vi forventer af jer, hvad i kan forvente af os, og selve økonomien.

Tagdækningsopgaver

– Ståltage som fx. Decra, Metrotile, Lindab

– Eternit B5, B6, B7, Toscana, Eternitskifer

– Tagpap, Plandækning, Listedækning

– Tegl & Betontage

Kort om hvordan det foregår

Nyt-tag.com leverer en færdigpakket tagopgave til dig som underentreprenør indenfor tagdækning. Hvilket i korte træk vil sige…

– at vi på forhånd har sikret os opgaven med kunden til fast tid og pris.

– at samtlige materialer er leveret på byggepladsen.

– at der er opstillet stillads eller lignende sikkerhedsforanstaltninger såfremt dette kræves.

– at vi inden arbejdets påbegyndelse, og fra opgave til opgave, indgår og underskriver en standard underentreprenøraftale, hvoraf der blandt andet fremgår en fast aftalt pris og varighed for udførelsen.

– at der ved større, eller længerevarende opgaver aftales betalingsrater for det udførte arbejde. Ved mindre, eller kortvarende opgaver afregnes når opgaven er tilendebragt og udført tilfredsstillende i henhold til det i entrepriseaftalen aftalte.

Af os kan du forvente

– at vil vil tilbyde dig så mange tagdækningsopgaver som det er os muligt.

– at vi vil tilstræbe at varsko dig i så god tid som mulig om en kommende opgave (Typisk 3-8 uger på forhånd) således at du har mulighed for at tilrettelægge med dine egne opgaver med dem der tildeles af os.

– at samtlige materialer er leveret inden opstart.

– at der er opstillet forsvarligt stillads såfremt dette er påkrævet.

– at vi overholder de betalingsbetingelser der er aftalt i underentreprenørkontrakten..

– at vi fører tilsyn med opgaven, men i øvrigt ikke blander os med hensyn til udførelsen – medmindre det udførte arbejde ikke lever op fastsatte forskrifter og standarder, eller at tidsplanen overskrides væsentlig.

Af dig forventer vi

– at du/dine folk er ansvarsbevidste erfarne håndværkere indenfor tagdækning, og at din virksomhed er momsregistreret.

– at du til enhver tid overholder det i entrepriseaftalen aftalte, herunder ikke mindst, at udføre arbejdet korrekt efter gældende forskrifter og færdiggør opgaven til den aftalte tid, altså møder op alle normale arbejdsdage eksklusive evt. vejrligsdage.

– at du som underentreprenør forstår, at du arbejder for os, og ikke for kunden. Dette indebærer at vi i gensidighed udviser 100% loyalitet overfor hinanden. Kunden må aldrig blive i tvivl om hvem han entrerer med, hvilket jo er os, hoved entreprenøren. Fx. må du på intet tidspunkt tale økonomi underentreprenør og hoved entreprenør imellem med kunden, heller ikke hvis kunden spørger dig direkte. Ligesom forespørgsler på pris for evt. ekstraarbejder og evt. prisforespørgsler fra naboer og lignende skal anmeldes prompte og direkte til os.

– at du ikke har urimeligt mange negative kundeanmeldelser på fx. Trustpilot.

– at du selv allerede har, eller anskaffer det nødvendige værktøj der skal til for at udføre en tagopgave hurtigt og effektivt.

– at du selv har de nødvendige køretøjer til transport og evt. skurvogne til dit mandskab.

Økonomi

Såvel jer som os skal jo helst tjene på vores samarbejde. Jer som underentreprenør for det udførte arbejde, og os som hovedentreprenør for at skaffe ordren i hus, materiale bestilling, tilsyn, og det endelige ansvar overfor kunden.

Vores fortjeneste ligger dermed i differencen mellem den pris vi har aftalt med kunden minus udgifterne til underentreprenøren (dig), materialer, evt. stillads og markedsføringsomkostningerne.

Som tidligere nævnt aftales en fast pris for den enkelte opgave fra gang til gang som nedfældes i underentreprisekontrakt.

I praksis foregår det ved at vi sender jer adressen, billeder og arbejdsbeskrivelsen på den aktuelle opgave.

Herefter tilsender i os en pris på hvor meget i skal have for at udføre opgaven,

Når vi er nået til enighed indgår vi en underentreprise kontrakt og opgaven sættes i gang på det aftalte tidspunkt og skal udføres indenfor den aftalte tidsramme.

Samarbejdet med os koster jer med andre ord ikke en krone. Der er altså ikke tale om nogen form for abonnement, medlemsgebyr eller lignende. Så i er ikke bundet op som så mange andre firmaer der udbyder byggeopgaver som fx håndværker.dk, 3byggetilbud.dk og lignende er baseret på.

I bliver heller ikke bedt om at byde på samme opgave iblandt 3 andre firmaer som fx. 3byggetilbud konceptet er baseret på, eftersom ordren jo allerede er i hus. I skal bare komme med en fair pris så tingene hænger sammen for begge parter.