Alt du bør vide om forskellige typer undertag

Ikke alle typer tagbelægninger er 100% vandtætte, fx. vingetegl.

Andre typer af tagbelægning, som fx. ståltage, danner kondens ved større temperatursvingninger og derfor er det en god idé at man monterer undertag under det “rigtige” tag.

Undertage opdeles i to kategorier


Fast undertag

Et fast undertag kan bestå af:

  • Et underlag af tagbrædder, krydsfinér eller OSB-plader på-svejset et, eller flere lag undertagpap.
  • Special tagpap der monteres direkte ovenpå spærene og limes fast i overlæggene som fx. Icopal FastSafe.

For alle typer fast undertag er det essentielt af man sikrer en god ventilation eftersom et fast undertag er diffusions-tæt.

Hvis du vil have yderligere information om undertage kan du besøge Træbranchens viden- og formidlingscenter hvor du finder uddybende information om emnet.

Fast undertag - Icopal FastSafe
Billede af fast undertag – Icopal FastSafe

Fritspændende banevare undertag

Denne type for undertag er den mest udbredte og den billigste, både med hensyn materialeprisen og rent monteringsmæssigt.

Undertaget kan monteres horisontalt eller vertikalt, men af sikkerhedshensyn anbefales den horisontale metode. Med andre ord på tværs af spærene.

Et banevare undertag fås både som diffusions åbent, og som lukket type. Der findes en lang række monterings tilbehør til undertage, som vi vil komme nærmere på herunder.

Banevare undertag
Billedet viser et fritspændende banevare undertag – også i daglig tale kaldet for “løst undertag”

Tilbehør til banevare undertag

For at sikre korrekt montering følger der en række monterings tilbehør med til et undertag.

Tilbehør til banevare undertag

Korrekt rørgennemføring til undertag
Det er vigtigt at undertaget slutter helt tæt til rørgennemføringer. En korrekt monteret rørgennemføringsstuds sikrer dette.
Korrekt monteret ventilationsstuds på et banevare undertag
Det er vigtigt at tagrummet er optimalt ventileret. Dette gøres ved at man monterer en ventilations studs i hvert spærfag – ca. 10 cm. fra spærret.
clips til undertag
Undertag clips sikrer at overlæggene holdes sammen imellem spærene således at fygesne og fugt ikke får adgang til tagrummet.
Undertagsstrammer
Montering af undertagsstrammere mellem hvert spærfag minimerer risikoen for “blafre” lyde ved kraftig blæst.