Nyt tag | Landsdækkende tagdækning 2021 med Nyt-tag.com

Mange spørgsmål melder sig når du som husejer står og skal have lagt nyt tag på dit hus. Uanset om det gælder villaen, parcelhuset, rækkehuset eller sommerhuset.

Taget giver huset karakter, så før du går i gang med at få lagt nyt tag anbefaler vi, at du sætter dig grundigt ind i hvilken tagtype du bør vælge?, hvilken type tag der passer til huset?, hvor lang tid taget kan holde?, hvor meget et nyt tag koster?, samt hvor lang garanti der gives på det nye tag?.

Her på nyt-tag.com finder du svar på alle ovenstående spørgsmål samt mulighed for at sammenligne de forskellige tagtyper og farver.

God fornøjelse!


Hvilke tagtyper kan jeg vælge imellem? Hvad koster et nyt tag? Hvor længe holder et nyt tag? Hvor lang garanti gives der på nyt tag?
Ståltag Kr. 700 – 950 pr. m² 40-50 år Op til 40 år
Tagpaptag Kr. 400 – 1.200 pr. m² 30-50 år 15 år
Tegltag Kr. 1.200 – 1.850 pr. m² 50-80 år Op til 50 år
Betontag Kr. 950 – 1.450 pr. m² 40-50 år Op til 30 år
Bølgeeternit Kr. 700 - 850 pr. m² 35-45 år 15 år
Eternitskifer Kr. 1.200 – 1.850 pr. m² 35-45 år 15 år
Naturskifer Kr. 1.800 - 2350 pr. m² 90 - 100 år 30 år

Ovenstående priser er senest opdateret Juli 2021, og indeholder tagmaterialer, arbejdsløn og moms.


Prøv vores pris beregner på nyt tag her!

Send

Kan jeg selv beregne pris på et nyt tag online?

Ja - På vores hjemmeside finder du to typer pris beregnere hvor du selv kan beregne prisen på nyt tag.

Med den nemmeste og hurtigste beregner, udregnes en hurtig overslagspris på dit nye tag som øjeblikkeligt vises direkte på din skærm. Prisen er ikke så nøjagtig, men stiller færre spørgsmål, end hvis du bruger vores mere avancerede tilbudsberegner på nyt tag hvor du modtager et specificeret tilbud med delpriser på din e-mail indenfor blot 2 minutter.


Kan jeg benytte håndværkerfradraget i 2020 til at få nyt tag, og hvad med 2021?

I 2020 kan du udnytte håndværkerfradraget i forbindelse renovering af dit tag, såfremt du samtidigt får udført en efterisolering af loftet.

Du kan med andre ord ikke benytte fradraget til selve tagudskiftningen i 2020, men udelukkende til den del af arbejdet der omhandler efterisoleringen.

Du kan beregne pris på efterisolering af loftet med vores efterisolerings beregner her.

Mange ældre boliger er stadig alt for dårligt isoleret og ikke mindst loftet. Især hvis du har loft til kip (indvendige skrålofter) er det en rigtig god idé at få foretaget en efterisolering i forbindelse med at du skal have nyt tag.

Dette gøres typisk ved at vi hæver spærhøjden for at gøre plads til den ekstra isolering. Alt arbejdet foregår altså udefra så du og din familie kan forsætte jeres dagligdag relativt uforstyrret.

Typisk vil arbejdslønnen udgøre lidt under halvdelen af den samlede pris på efterisolering.

Seneste nyt omkring håndværkerfradraget boligjobordningen for 2021

Politikerne har i den nye finanslov for 2021 netop besluttet at indføre en række stimulitiltag, herunder en forbedring af boligjob-ordningen håndværkerfradraget, hvor fradragsloftet for både service- og håndværksydelser hæves til 25.000 kr. hver, og skatteværdien af fradraget for serviceydelser øges til ca. 35 pct.

Der afsættes i alt 340 mio. kr. i 2021 til at finansiere lempelsen.

Håndværkerorganisationer opfordrer til, at dette følges op af en permanent forbedring, herunder en simplificering, således at der igen bliver tale om én samlet ordning for både service og håndværk, og således der igen gives fradrag for håndværksydelser bredt, i stedet for kun et begrænset antal ydelser.

Endelig opfordres til, at uudnyttede fradrag kunne samles over flere år, således at større renoveringsprojekter, som fx. det at skulle have lagt et nyt tag, kan gennemføres under ordningen.


Hvilke tagtyper findes der, og hvilke typer tag er de mest populære?

De mest populære tagtyper er:

1. Ståltag. Læs mere om ståltag.
2. Eternittag. Læs mere om Eternittag.
3. Tagpaptag, især listedækning. Læs mere om Tagpaptag og tagpap med lister.
4. Tegltag. Læs mere om Tegltag.


Er et tag der indeholder asbest farligt, og hvordan udskifter man et Eternittag forsvarligt?

Et Eternittag der indeholder asbest udgør normalt ingen sundhedsrisiko så længe det ikke udsættes for mekanisk påvirkning. Man bør derfor hverken skære eller bore i tagpladerne så der dannes støvpartikler.

Læs mere om hvordan man udskifter et asbestholdigt tag,. som fx. et bølgeeternittag, og om hvordan det bortskaffes forsvarligt.


Hvad koster et Ståltag pr. m2.?

Prisen for et nyt Ståltag inkl. montering og moms fås fra kr.698 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster et Bølgeeternittag pr. m2.?

Prisen for et nyt Bølgeeternittag inkl. montering og moms fås fra kr.652 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster et Tegltag pr. m2.?

Prisen for et nyt Tegltag inkl. montering og moms fås fra kr.1388 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster et Eternitskifertag pr. m2.?

Prisen for et nyt Eternitskifertag i inkl. montering og moms fås fra kr.1231 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvad koster et Tagpaptag pr. m2.?

Prisen for et nyt Tagpaptag inkl. montering og moms fås fra kr.948 pr. m2.

Prøv også vores prisberegner


Hvor mange års garanti gives der på nyt tag?

Garantien på et nyt tag svinger utroligt meget.

De tagtyper med længst garanti er typisk tegltage og ståltage med mere end 40 års producentgaranti.

Tage med kortest garanti er typisk eternittage og tagpaptage med 5 - 15 års garanti.

Du finder en liste over garantiperioder på tag her.


Hvad er den forventede levetid på et nyt tag?

Levetiden på et nyt tag svinger utroligt meget.

Tegltage & Ståltage hører blandt de typer tag med længst forventet levetid, som er på mellem 40 - 100 år.

Eternittage & Tagpaptage har en forventet levetid på mellem 20 - 40 år.

Du finder en liste over levetider på forskellige typer tag her.


Hvad koster et undertag?

Et undertag inkl. materialer, arbejdsløn og moms fås fra kr. 210 pr. m2.
Undertage fås som fast undertag og som banevare undertag AKA løst undertag..

Læs mere om undertag og hvad de koster her


Hvor stor en andel udgør arbejdslønnen på et nyt tag?

Arbejdslønnen på et nyt tag ligger typisk på mellem 50 - 75% af den samlede entreprisesum. Jo flere mandetimer pr. m2, desto større er arbejdslønnens andel.

Et Tegltag eller et Naturskifertag hører til de mere tidskrævende. Hvorimod et Tagpaptag eller et Ståltag er mindre tidskrævende.

Prøv selv at beregne arbejdslønnens andel på netop dit nye tag her!


Hvad koster et ovenlysvindue inkl. arbejdsløn?

Et nyt ovenlysvindue koster fra kr. 9.575,- inkl. materialer, arbejdsløn og moms.

Prøv også vores prisberegner på ovenlysvinduer, eller læs mere om ovenlysvinduer.


Hvilke regler gælder når man skal have nyt tag?

Går du i tanker om at få et nyt tag er der en række regler og lovgivning du bør være opmærksom på.

Læs mere om regler om lovgivning hvis du skal have nyt tag her.


Hvordan beregner jeg mit tagareal?

Taghældningen har stor indflydelse på tagarealet set i forhold til grundarealet. Jo større taghældning desto større tagflade.

Prøv vores online tagareal beregner uden selv at skulle gå op på taget.


Skal jeg indgå en forbrugeraftale med håndværkeren i forbindelse med en tagrenovering, eller når jeg skal have et nyt tag?

Indgå en AB standardkontrakt for forbrugere når du skal have nyt tag

En forbrugeraftale mellem dig og tagfirmaet er frivillig men sikrer, at i videst muligt omfang har en fast aftale omkring den forestående tagrenovering. Det er ikke altid tilstrækkeligt med det der står i tilbuddet.

Så selvom du mener at have fuld tillid til den håndværker du har valgt til at udføre dit nye tag, er det en god idé, at du også sikrer aftalen skriftligt, også udover det der evt. er beskrevet i tilbuddet.

Til dette formål findes der en forbrugeraftale kaldet AB forbruger. Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri, Forbrugerstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Nyt-tag.com som er tilsluttet Dansk Byggeri opfordrer som udgangspunkt alle vores kunder til, at vi på forhånd indgår denne aftale. Er der blot tale om en mindre tag reparation er dette dog ikke nødvendigt.

Af forbrugeraftalen fremgår blandt andet:

 • En tidsplan for tagprojektet
 • Prisen
 • Evt. pris for evt.  ekstraarbejde/regningsarbejde
 • Betalingsbetingelser
 • Evt. sikkerhedsstillelse
 • Evt. forsinkelser
 • Aflevering
 • Garantiordninger & Ankenævn

Hvilke typer nyt tag er populære i 2021?

Ståltag
Sådan kunne dit tag komme til at se ud med et nyt Ståltag med hele 40 års garanti.

Ståltag

Skal du have nyt tag er et ståltag værd at overveje fordi de er flotte, relativt billige, og holder i rigtigt mange år.

Ståltage bliver et mere og mere almindeligt syn når man bevæger sig rundt i landet, og det er der flere gode grunde til.

De første ståltage dukkede op som tagbeklædning til boliger i slutningen af 1970 erne, og er nu om dage vel nok en af de mest udbredte udbredte tagtyper i Danmark.

Formentlig har Dansk Eternits fadæse med smuldrende tagplader i midten af firserne bevirket, at mange husejere valgte at se sig om efter alternativer til Eternittag. Og her var et ståltag et oplagt alternativ.

Fællesnævneren for de fleste ståltag er, at de består af en galvaniseret stålkerne der herefter er overfladebehandlet på forskellig vis.

Kvaliteten af overfladebehandlingen er afgørende for ståltagpladens evne til at modstå det danske vejrlig. Det er her forskellen viser sig blandt producenterne af ståltag, som også afspejler sig i hvor lang tid garanti den enkelte producent giver.

Garantiperioden på ståltage svinger mellem 20-40 år.

Levetiden for ståltage vurderes at være middel sammenlignet med andre tagmaterialer, hvilket vil sige et sted mellem 40-60 år.

Prisen for et nyt færdigt ståltag inkl. materialer, arbejdsløn og moms koster fra kr. 700 pr. m2.

Står du foran at skulle have nyt tag, er et ståltag absolut værd at overveje.

Læs mere om Ståltag


Eternittag
Sådan kunne dit tag komme til at se ud med et nyt Eternittag.

Eternittag

Der er nok ikke mange danske boligejere der ikke kender til et Eternittag, eftersom man estimerer, at der ligger Eternittag på over 1 million boliger rundt omkring i landet.

I starten af 1950erne begyndte man for alvor at benytte Eternit som tagbeklædning. Dels på grund af at det var nemmere og hurtigere at lægge, men også billigere, end fx at tegltag.

Selvom man allerede fra starten af 1970erne har vist, at eternittagplader indeholdte asbest og dermed kunne udgøre en sundhedsrisiko, fortsatte man med at producere asbestholdige eternitplader helt op til midten af 1980erne.

I 1986 blev asbest i tagplader og andre byggematerialer forbudt ved lov, og Dansk Eternit blev lynhurtigt tvunget til at omlægge produktionen til at tagpladerne nu ikke måtte indeholde asbest. Dette skulle senere vise sig at give alvorlige problemer.

Det viste sig nemlig efter få år, at tagpladerne smuldrede. Tusindvis af husejere måtte igen punge ud for endnu en eternitudskiftning. Dansk Eternit tilbød at betale en lille del af omkostningerne til de uheldige husejere, som dog langtfra dækkede den faktiske merudgift for den enkelte husejer. Dansk Eternit afsatte penge til en fond, og rekonstruere herefter selskabet.

I dag hedder producenten af Eternittagplader Cembrit A/S, og der er ikke længere problemer med produkterne. Så selvom historien bag Eternit er lidt tvivlsom, kan du roligt vælge et Eternittag, hvis du står og skal have nyt tag.

Der er 3 typer for Eternittag:

 • Bølgeeternit  findes som B5 tagplader, B6 tagplader, B7 tagplader, og B9 tagplader.
 • Eternitskifer  findes som rektangulære Eternitskifre, diagonalt oplagte kvadratiske Eternitskifre, og Westerland skifre.
 • Toscana  er den nyeste model med et helt unikt udseende.

Kvaliteten på Eternittagplader er igen i top (på trods af tidligere vanskeligheder, se ovenfor), og egner sig fint til det danske klima.

Garantien på Eternit er dog ikke specielt imponerende, nemlig blot 15 år.

Levetiden vurderes at være lidt under middel sammenlignet med andre typer tagbelægning, hvilket vil sige et sted mellem 30-50 år.

Prisen for et nyt Eternittag inkl. materialer, arbejdsløn og moms koster fra kr. 650 pr. m2

Står du og skal have et nyt tag, er et Eternittag værd at tage med i overvejelserne.

Læs mere om Eternittag


Svejsning af tagpap på fladt tagpaptag

Tagpaptag

Danske husejere vælger i stigende omfang tagpaptage. Det kan der være flere gode grunde til.

Tagpap har været anvendt til alle former for tage i snart et århundrede. De tider er forbi hvor der faktisk var pap i tagpap. I dag er tagpap et højtudviklet tagprodukt med stor fleksibilitet og er yderst vejrbestandig.

Tagpap på flade tage (Glat dækning)
Traditionelt har tagpap i stort omfang været anvendt på især flade tage. Det er den tagbeklædning der ifølge gældende regler kan lægges helt ned til en taghældning på kun 25 mm. pr. meter. Det er der næsten ingen andre typer tagbelægning der kan, ud over EPDM tagdug som også svejses sammen i overlæggene, ligesom tagpap.

Tagpap på tage med hældning og med op til 20 graders hældning (Glat dækning)
Er der kun en mindre hældning på taget anbefaler vi at man blot nøjes med glat dækning (uden lister).
Årsagen er, at en glat dækning er en del billigere end en listedækning.

Så hvis tagfladen ikke er synlig i nævneværdigt omfang, er der ingen grund til at ofre de ekstra omkostninger der er ved en listedækning.

Prisen for et tagpaptag på fladt tag inkl. materialer, arbejdsløn og moms koster fra kr. 700 pr. m2

Tagpap på tage med hældning med lister og med over 20 graders hældning (Listedækning)
Er taghældningen over 20 grader, kan en listedækning anbefales til dig der overvejer at skulle have lagt et nyt tag.
Generelt kan man sige, jo mere hældning, jo flotte vil en listedækning tage sig ud, fordi jo mere synlig er tagfladen.
Et listedækket tagpaptag er et utroligt flot tag, og pryder såvel parcelhuset som ældre bygninger.

Mange arkitekter anbefaler ofte denne tagtype fordi den udstråler stil og klasse.
Listerne bryder det ellers ret monotone udseende, der er ved et almindeligt tagpaptag.

Prisen for et listedækket tagpaptag inkl. materialer, arbejdsløn og moms koster fra kr. 950 pr. m2

Farveudvalget indenfor tagpaptag er relativt begrænset, og leveres normalt i standardfarverne grå, og sort. Man kan dog med en ekstra leveringstid, og merpris, bestille special farver.

Kvaliteten på tagpap er væsentlig forbedret de senere år. Ud over de to danske producenter Icopal og Phønix, findes der også tyske produkter der er helt på linje med de danske.

Garantien på tagpaptag er ikke prangende, maximalt 15 år.

Levetiden vurderes at være under middel sammenlignet med andre typer tagbelægning, hvilket vil sige et sted mellem 25-35 år.

Overvejer du at få et nyt tagpaptag, står vi altid klar med yderligere information og vejledning. Det bedste er at skrive til os via vores kontaktformular.

Læs mere om Tagpaptag


Vingetegl - Vingetagsten

Tegltag

Tegltage er blevet anvendt siden middelalderen, og er kendte for deres store modstands dygtighed overfor vejrliget.

I dag produceres tagsten på store high-tech teglværker. Tagsten er i dag et højtudviklet tagprodukt med store variationer i udseende, og er et af de mest vejrbestandige tagmaterialer der findes.

Tegltage kan opdeles i to kategorier: Vingetegl og fals tagsten.

Vingetegl
Vingetegl, eller vingetagsten som de også kaldes, ses anvendt overalt i byggeriet. De klæder den gamle murermester villa, ældre- & nyere  byegendomme, men også nye parcelhuse og fritidsboliger.

Navnet på tegltypen kommer fra den karakteristiske vinge der i udseende udskiller sig fra fals tagstenene.

Et vingetegltag skal enten understryges, eller der skal monteres et undertag eftersom tagstenene ikke er tætte for slagregn og fygesne.

Prisen for et tegltag med vingetegl inkl. materialer, arbejdsløn og moms koster fra kr. 1390 pr. m2

Farveudvalget indenfor vingetegl er ret omfattende, og leveres fx. i farverne Natur Rød, Mørk Rød, Gul, Mocca, Engoberet Sort, Blådæmpet, Glaseret Sort.

Kvaliteten på vingetegl er i top. Der eksisterer stadig mindre danske teglværker der producerer tegl i prima kvalitet, men i det store hele domineres markedet i dag store tyske og belgiske teglproducenter.

Garantien på vingetegl svinger mellem 30 - 50 år.

Levetiden vurderes at være over middel sammenlignet med andre typer tagbelægning, hvilket vil sige et sted mellem 50-100 år.

Overvejer du at få et nyt tegltag, står vi altid klar med yderligere information og vejledning. Det bedste er at skrive til os via vores kontaktformular.

Læs mere om Tegltag


Der er både fordele og ulemper ved at lægge et nyt tag ovenpå det gamle tag
Der er både fordele og ulemper ved at lægge et nyt tag ovenpå det gamle tag.

Fordele og ulemper ved at lægge nyt tag ovenpå det gamle tag

Et af de oftest stillede spørgsmål vi modtager er, om det er OK at lægge et nyt tag ovenpå det gamle eksisterende tag.

Det korte svar er, at der er både åbenlyse fordele, men også visse ulemper.

Læs mere om det er det OK at lægge nyt tag ovenpå gammelt tag?


Er nyt-tag.com et landsdækkende tagfirma?

Ja - Du finder Nyt-tag.com i hele Danmark, og vi er repræsenteret i alle afkroge af landet:


Har i en tilbudsberegner hvor jeg selv kan beregne tilbud på nyt tag?

Ja - Vi har udviklet vel nok Danmarks mest præcise online tilbudsprogram til udregning af tilbud på nyt tag. Programmet genererer automatisk et udførligt tagtilbud baseret på dine indtastede data. Herefter sendes tilbuddet direkte til din emailadresse indenfor få sekunder.

Du finder tilbudsberegneren her!


Hvad er Byg Garantiordning og hvad dækker den?

Nyt-tag.com er tilsluttet Byg Garanti

Byg Garantiordning er en sikkerhed for dig som privat husejer mod utilsigtede fejl og mangler, der måtte vise sig efter at du har fået nyt tag.

Ordningen dækker med op til 150.000 kr. i op til 3 år for synlige fejl og mangler, og op til 10 år mod skjulte fejl og mangler.

Nyt-tag.com er medlem af Dansk Byggeri og tilsluttet garantiordningen.


Fandt du ikke hvad du ledte efter?
Prøv at lave en søgning her...