solcelletag med inbyggede solceller

Få et nyt flot solcelletag med indbyggede solceller til gavn for dig, klimaet og din pengepung

Ståltag med integrerede solceller

Roofit solcelletag er et rigtigt flot og stærkt ståltag med indbyggede solceller. Solcelletaget minder om et zinktag med stående fals (højfals), men rent faktisk er taget lavet af galvaniserede og overfladebehandlede stålplader. Roofit er særdeles velegnet til “lette tagkonstruktioner” grundet den lave vægt pr. m2, hvilket også bevirker, at tagpladerne ofte kan lægges direkte ovenpå det gamle tagpap eller eternittag.

Læs mere om ståltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar
Beregn lynpris på ståltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar

Close up ståltag med integrerede solceller
Tegltag med integrerede solceller

Tegltag med indbyggede solceller

NYHED – Tegltag med indbyggede solceller. Har du et tegltag i dag, og ønsker at bevare huset oprindelige arkitektur mest muligt, er et et tag med solcelletagsten måske lige det rigtige valg for dig. Kan kun anbefales til tagkonstruktioner der er dimensioneret til “tungt tag” fx hvis du allerede har et tegltag i dag.

Læs mere om tegltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar
Beregn lynpris på tegltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar

Naturskifertag med integrerede solceller – når grøn energi og naturmaterialer går hånd i hånd

Med et solcelletag med indbyggede / integrerede solceller får du mulighed for at udnytte husets største klimaskærm, som jo er taget.

Samtidigt med at du gavner klimaet og din pengepung, er du med til at producere gratis og bæredygtig strøm, til gavn for os alle, og ikke mindst vores efterkommere.

Et solcelletag med indbyggede solceller er ikke væsentligt dyrere at montere en andre former for tag. Solcellerne er integreret i selve tagpladen, og er næsten usynlige.

Solcellepanelerne bliver diskret nedsænket i naturskifertaget og er næsten usynlige, eftersom panelerne ligger plant med naturskiferen og ikke udskiller sig væsentligt rent farvemæssigt.

Læs mere om solcelletag med indbyggede solceller på solcelletag.solar
Beregn lynpris på naturskifertag med indbyggede solceller på solcelletag.solar

Naturskifertag med indbyggede solceller

Producenter af solcelletage

I Danmark findes der flere fabrikater af solcelletage, end dem vi har nævnt ovenfor. På hjemmesiden solcelletag.solar kan du læse mere om de forskellige typer, her i blandt:

 • Lindab Solar Roof
 • Solarti
 • Koncept Roof
 • Solarstone
 • Tesla (ikke på det danske marked endnu)
Banner solcelletag

Beregn en hurtig overslagspris på solcelletag som fx ståltag eller tegltag.

OBS – Vi har flyttet prisberegneren over på en ny hjemmeside som udelukkende handler om solcelletag. Siden hedder solcelletag.solar og indeholder tonsvis af nyttig information om 7 forskellige typer solcelletag, herunder prisberegning på alle typer!

Beregn pris og få meget mere information om solcelletage på solcelletag.solar

Udnyt huset største klimaskærm med indbyggede solceller

Verden behøver energirigtige tagløsninger som fx solcelletage. Til gavn for os alle. Så brug det store uudnyttede tagareal til noget fornuftigt, ved at producere gratis og bæredygtig strøm.
Verden har brug for energirigtige tagløsninger som fx solcelletage, til gavn for os alle og klimaet. Så hvorfor ikke bruge det store uudnyttede tagareal til noget fornuftigt, ved at producere gratis og bæredygtig strøm. Lad dit tag opsamle solens energi. Bare 45 m2. solceller på taget dækker det årlige strømforbrug for en normal familie på 2 voksne og to børn.

Sådan fungerer et solcelletag med indbyggede Solceller

Sådan fungerer et solcelletag
 1. Solpanelerne består af solceller, der opfanger sollyset der omdannes til jævnstrøm.
 2. Optimizeren sikrer,  at solcellepanelerne producerer så optimalt som muligt hele tiden. En optimizer er tilsluttet to solcellepaneler.
 3. Omformeren konverterer jævnstrøm til vekselstrøm, og som så kan bruges af husstanden.
 4. Elmåleren sørger for, at du hele tiden kan følge i den mængde elektricitet solpanelerne producerer. Samtidigt kan du se hvor meget du selv bruger, og hvor meget du sælger til elselskabet.
 5. El der ikke bruges af husstanden, videresendes ud i elnettet til glæde for andre.

Sådan kommer du igang med Solceller

Tagflade & Forudsætninger

De fleste solcelletag med integrerede solceller fungerer i dag takket være GIGS-teknologi, også godt selv ved mindre optimale lysforhold.

Dette gør solcellepanelerne mere fleksible og fungerer, selv når taghældningen ikke er helt optimal. Det er dog stadig bedst at montere panelerne på en sydvendt tagflade, men øst- eller vest-vendte flader kan også give en god ydelse.

På trods af kontrol på panel niveau er det bedst at have et tagområde fri for forhindringer og skygge, da det kan påvirke den samlede produktion, selvom kun individuelle paneler er berørte.

Når vi udarbejder et tilbud, estimerer vi, hvor egnet et tagområde er, og hvor meget energi, der kan produceres.

Tilbud på solcelletag

Når tilbudsformularen er modtaget indeholdende relevante informationer om dine ønsker og dine kontakt oplysninger, vil du typisk indenfor 1-3 hverdage blive kontaktet af en lokal konsulent med speciale i solcelletag.

Herefter modtager du et specificeret tilbud på dit solcelletag indeholdende produktbeskrivelse og prisspecifikation indenfor blot 2-4 hverdage.

Dermed kan du gratis og uforbindende indhente en fast pris på hvor meget netop din solcelleopgave vil koste indenfor en blot uges tid.

Tilbudsprisen er inklusiv montering, materialer, den elektriske installation og moms, men ekskl. evt. stillads – såfremt opgaven kræver dette.

Tilskudsansøgning til et solcelletag

Mange regeringer i Europa støtter overgangen til bæredygtig udvikling og grøn energi, derfor er der mulighed for, at dit nye solcelletag med integrerede solceller kan få bevilliget tilskud igennem en tilskudsordning.

Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du indsender din ansøgning om økonomisk støtte så tidligt som muligt.

Elselskabet kontaktes

Når du har accepteret vores tilbud, kontakter vi i fællesskab elselskabet.

Samtidigt sender vi de nødvendige oplysninger og sørger for, at specifikke regler godkendes, før installationen påbegyndes.

Salg af overskydende El

For at elselskabet kan købe den producerede El der ikke forbruges af husstanden, skal der underskrives en aftale mellem dig og Elsselskabet. Kontakt dit Elselskab og bed dem om at sende dig et skema.

Levering og Montering af solcelletag med integrerede solceller

Solcelletaget med integrerede solceller leveres sammen med resten af tagmaterialerne.

Sammen med de andre tagmaterialer leveres også tilbehøret, inverteren og optimizeme på byggepladsen.

Vi monterer solcellepanelerne i henhold til vejledningen, og forbereder tilbehøret og fastgørelseselementer til den elektriske installation.

Vi installerer ikke selv de elektriske komponenter, det gør vores elektriker.

Vi  tilslutter og monterer dog optimizerne, så elektrikeren derefter kan godkende dette, og færdiggøre den endelige tilslutning.

Læs mere om ståltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar
Beregn lynpris på ståltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar

Bestil gratis konsulentbesøg og tilbud på et ståltag med integrerede solceller på solcelletag.solar

Den elektriske installation

Det elektriske stik forbindes med solcellepanelerne, og kabler placeres til den position, hvor inverteren skal monteres.

Inverteren skal monteres og tilsluttes som beskrevet i vejledningen. Inverteren og optimizere kan monteres udendørs og har en høj effektivitet og lang garanti.

Elektrikeren behøver ikke at tilslutte en DC-switch, fordi denne funktion er indbygget i optimizerne. Der kræves imidlertid en vekselstromafbryder mellem inverteren og strømforsyningen.

I kraftstationen er inverteren forbundet til en separat sikring, der er forbundet mellem hovedafbryderen og RCD’en (fejlstromsafbryder).

Tjekliste

Inden elselskabet får besked om færdiggørelsen af installationen, skal der udfyldes en tjekliste.

Tjeklisten sikrer, at installationen er installeret som anført, og opfylder alle sikkerheds- og funktionskrav.

Derefter meddeles elselskabet, at installationen er afsluttet.

Tilskudsgodkendelse

Ansøgningsskemaet vedrørende godkendelse af tilskud til et solcelletag indsendes til myndighederne når installationen er afsluttet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget koster et tegltag med integrerede solceller?

Prisen for et tegltag med integrerede solceller på 150 m2 og med et 5,4 kW solcelleanlæg, uden batteri, koster kr. 430000 svarende til kr. 2.866 pr. m2.

Ønskes et 5,8 KWh batteri inkluderet koster det integrerede solcelletag med Teglsten kr. 496.000, svarende til 3.306 kr. pr. m2.

Prisen for et tegltag med integrerede solcelletagsten kan variere afhængig af tagopgavens kompleksitet.

Læs mere om tegltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar
Beregn lynpris på tegltag med indbyggede solceller på solcelletag.solar

Bestil gratis konsulentbesøg og tilbud på et tegltag med integrerede solceller på solcelletag.solar

Hvor meget koster et solcellebatteri i 2023?

Prisen for et solcellebatteri afhænger af størrelsen som angives i kW (Kilowatt), med andre ord et udtryk for batteriets kapacitet.

 • Et solcellebatteri på 3,6 kW der normalt er tilstrækkeligt til at dække en hustand på 2-3 personer koster omkring kr. 50.000
 • Et batteri på 5,8 kW (3-5 pers.) koster ca. kr. 63.000.
 • Et solcellebatteri på 8,7 kW (7-9 pers.) koster ca. kr. 81.000.

Hvor meget koster et solcelletag med indbyggede solceller i 2024?

Prisen pr. m2 for et solcelletag med indbyggede solceller afhænger primært af hvor mange solcelle paneler der monteres, og som igen afhænger familiens størrelse og forbrug. Som tommelfingerregel koster et solcelletag mellem 2000-3500 DKK pr m2. inkl. montering

Beregn din pris online på solcelletag med indbyggede solceller

Hvor mange m2 solceller kræver det at dække en normal families årlige elforbrug?

En typisk dansk familie på 2 voksne og 2 børn bruger ca. 5500 kWh på årsbasis.
Dette svarer til, at der på solcelletaget skal monteres ca. 45 m2 solceller for at dække det årlige strømforbrug.

Hvorfor skal jeg vælge et solcelletag med indbyggede / integrerede solceller?

Fordelene ved et solcelletaget er mange:

 • Solcelletaget producerer ingen drivhusgasemissioner under elproduktionen.
 • Solcellerne er kulstofneutrale efter blot 2 år.
 • Hvis du alligevel står og skal have nyt tag, er et solcelletag bestående af ståltagplader med indbyggede solceller en oplagt mulighed for at tjene investeringen hurtigere hjem, samtidigt med at du gavner miljøet.
 • I og med, at solpanelerne er en integreret del af ståltaget, reduceres risikoen for utætheder mellem solcellerne og tagpladerne.
 • De indbyggede solceller er stort set usynlige på mange typer solcelletage
 • Der tilbydes optil 10 års produktgaranti på solpanelerne, og en outputgaranti på optil hele 25 år. Tagpladerne, og dermed solcellerne, kan udskiftes individuelt eftersom solcellerne er indbygget i selve ståltaget.