Beregn pris på stillads leje

.

Har du husket stilladset?

Hvis ståhøjden er på under 2,4 meter over terræn, vil de fleste håndværksvirksomheder ofte selv medbringe/opstille stillads i form af murerbukke eller lignende. Prisen for dette er er ofte inkluderet i tilbuddet, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Hvis ståhøjden er over 2,4 meter over terræn skal der normalt opstilles et stillads til tagarbejdet. Stilladsomkostninger er normalt ikke inkluderet i tilbuddet, med mindre det specifikt fremgår, men det er der heldigvis råd for.

Med vores stilladsberegner kan du hurtigt beregne et prisoverslag på stilladsleje. Hvis du finder prisoverslaget interessant, kan du også i beregneren bestille et gratis og uforpligtende tilbud på stillads leje til dit byggeprojekt. Beregneren, og den landsdækkende stilladsservice, tilbydes af vores stilladspartnere.

Sådan beregner du pris på stillads leje:
  • Vælg hvad stilladset skal bruges til fx murerarbejde, tagarbejde, vinduesudskiftning, eller anden form for facaderenovering.
  • Vælg højden på dit stillads, minimum er naturligvis 1. sals højde, svarende til 2,7 meter.
  • Vælg herefter stilladset samlede længde. Er bygningen eksempelvis 10 gange 5 meter, og du ønsker stillads hele vejen rundt om bygningen, er den samlede længde derfor 30 meter.
  • Vælg udlejningsperioden.
  • Vælg om du ønsker at der skal være nedfaldsskakt (beregnes for hele lejeperioden).
  • Vælg om du ønsker at stilladset skal have overdækning (beregnes for hele lejeperioden).